Καλέστε μας: 23940 20077 | Αποστολή σε όλη την Ελλάδα |

Κλειστά λόγω θερινών διακοπών από 10/8/2020 έως 21/8/2020

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών – Πληροφορίες

Πού μπορεί να γίνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκών;

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών , μπορεί να λάβει μέρος στην οροφή ενός κτιρίου, στην πρόσοψή του ή στο έδαφος.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής έρευνας, ο εγκαταστάτης θα ελέγξει τη σκοπιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη:

Το διαθέσιμο χώρο που απαιτείται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (για κάθε 1.000 W εγκατεστημένης ισχύος είναι απαραίτητα περίπου 3-4 Φωτοβολταϊκά Πλαίσια).

Τη σωστή έκθεση και κλίση της επιφάνειας, η οποία πρέπει να είναι στραμμένη προς τα νότια, νοτιοανατολικά ή νοτιοδυτικά. Η κλίση πρέπει να είναι μεταξύ 10 ° και 35 °.

Η απουσία οποιωνδήποτε εμποδίων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σκιά.

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αποδίδει λειτουργικά όταν τα επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας είναι χαμηλά;

Ναι, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων μπορεί να καταγρφεί κάθε μικρή ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας και να  μετατραπεί σε χρησιμοποιήσιμη ενέργεια για να τροφοδοτήσουν ένα σπίτι, εφόσον έχουν ακολουθηθεί οι απλοί κανόνες που αφορούν την εγκατάσταση – την κλίση και τον προσανατολισμό των πλαισίων.

Τι συμβαίνει με το σύστημά μου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος;

Εάν ο μετατροπέας ανιχνεύσει αλλαγές ή μειώσεις στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου, αποσυνδέει αμέσως το σύστημα.

Γιατί συμφέρει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων;

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών . Τα κυριότερα είναι τα παρακάτω:

Σεβασμός στο περιβάλλον: εξαλείφει τη ρύπανση και τις σχετικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής ενέργειας

Κόστος-αποτελεσματικότητα: εξοικονόμηση κόστους ενέργειας χάρη στην αυτοκατανάλωση και την ενίσχυση της αξίας του ακινήτου

Αξιοπιστία:  ένα σύστημα έχει μέση διάρκεια 25 ετών και είναι εύκολο να διατηρηθεί

Modularity:  η δυνατότητα τροποποίησης της εξόδου ισχύος του συστήματος ανά πάσα στιγμή με την απλή διαφοροποίηση του αριθμού των μονάδων

Ανεξαρτησία:  ικανότητα αυτοπαραγωγής μέρους της ενέργειας που καταναλώνεται όταν ο ήλιος λάμπει. Επιπλέον, όσοι επιλέγουν να ενσωματώσουν τις μπαταρίες στο σύστημα μπορούν να αποθηκεύσουν την πλεονάζουσα ενέργεια που παράγεται για μεταγενέστερη χρήση όταν απαιτείται.

Είναι οικονομικά αποδοτικό να συνδέεται το φωτοβολταϊκό σύστημα με το ηλεκτρικό δίκτυο;

Η διατήρηση της επαφής ενός αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το ηλεκτρικό δίκτυο, όταν υπάρχει, είναι πάντα οικονομικά αποδοτική.

Μέθοδοι Πληρωμής

Κατασκευή Ιστοσελίδων & Digital Marketing by CactusWeb

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!