Πακέτο Φωτοβολταϊκών για Αυτοπαραγωγή Net metering 3.28kWp Μονοφασικό Ετήσιας Παραγωγής 4264kWh (Φ/Β πάνελ Luxor,inverter Kostal,πίνακες AC/DC/ΑΑ,ΚΔ, Σετ μετρητή)

Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 0.00Κατόπιν παραγγελίας

Φωτοβολταϊκό Πάνελ Luxor 410W mono LX-410M/182-108+ Eco line Half Cell 108 cells Black Frame Διαστάσεις 1724 x 1134 x 35 mm × 8

230.00 /Set each

Κωδικός Προϊόντος: 470856
Μοντέλο: 10-LX-410M/182-108+

Inverter Φωτοβολταϊκών Μονοφασικό Kostal Piko MP Plus 3.0-1 3.07kw 1MPPT

1,138.00 /Set

Κωδικός Προϊόντος: 90321
Μοντέλο: 12-KO-PIKO3.0-1

This product is currently unavailable.
Κωδικός προϊόντος: 10-NET-328-1Φ Κατηγορίες: , , ,
Για βάσεις στήριξης δείτε εδώ:  Βάσεις στήριξης για 9 φωτοβολταϊκά πάνελ με φάρδος έως 1.00m

Περιγραφή

Πακέτο Φωτοβολταϊκών για Αυτοπαραγωγή Net metering 3.28kWp Μονοφασικό Ετήσιας Παραγωγής 4264kWh (Φ/Β πάνελ Luxor,inverter Kostal,πίνακες AC/DC/ΑΑ, ΚΔ, Σετ μετρητή)

 

Πακέτο Φωτοβολταϊκών για Αυτοπαραγωγή Net metering

Τι είναι το net metering

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το Φ/Β σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση.
Επειδή ο ενεργειακός συμψηφισμός πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και τυχόν πλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας μετά τον ετήσιο συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται, η ετήσια παραγόμενη από το Φ/Β σύστημα ενέργεια δεν ενδείκνυται να υπερβαίνει τη συνολική ετήσια κατανάλωση, κατά την έννοια ότι δεν προκύπτει κάποιο όφελος για τον αυτοπαραγωγό. Επομένως, η ισχύς του Φ/Β συστήματος θα πρέπει να επιλέγεται με βάση τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες.

Ποιά η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς

 Η εγκατεστημένη ισχύς μπορεί να είναι: α) έως 20 kW ή β) περισσότερα από 20kW και έως το 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (kVA).
1ο Παράδειγμα: Εάν η συμφωνημένη ισχύς της εγκατάστασης κατανάλωσης είναι 35 kVA (παροχή Νο 3), η μέγιστη επιτρεπτή ισχύς Φ/Β είναι 20 kW
2η Παράδειγμα: Εάν η συμφωνημένη ισχύς της εγκατάστασης κατανάλωσης είναι 85 kVA (παροχή Νο 5), η μέγιστη επιτρεπτή ισχύς Φ/Β είναι 42,5 kW (=85/2).
Ειδικές Περιπτώσεις:
• Για μονοφασική παροχή Νο 0 (8 ή 12 kVA), η ισχύς του Φ/Β συστήματος περιορίζεται στα 5 kW.
• Για παροχή Νο 7 (250 kVA), η ισχύς του Φ/Β συστήματος περιορίζεται στα 100 kW.
• Για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ισχύς κάθε Φ/Β μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης. Ομοίως, και στις περιπτώσεις αυτές, ισχύει ο περιορισμός μέγιστης ισχύος Φ/Β των 100 kW.
• Ειδικά, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, για τις περιοχές Πελοπόννησος – τμήμα της Εύβοιας νοτίως του Αλιβερίου – νήσος Άνδρος και Τήνος, η μέγιστη ισχύς Φ/Β συστήματος περιορίζεται επί του παρόντος στα 20 kW.
• Στις παροχές ΜΤ η ισχύς ενός Φ/Β συστήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 500 kW

Τρόπος υπολογισμού εκκαθάρισης.

1. Για τον ενεργειακό συμψηφισμό λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των παρακάτω μετρήσεων:

• Η Απορροφώμενη Ενέργεια (Α): η ενέργεια που απορροφήθηκε από το Δίκτυο και καταναλώθηκε, η οποία εμφανίζεται όπως και πριν με τους κωδικούς 11 ή 12, 21, 31 ανάλογα με το είδος του μετρητή

• Η Παραγόμενη Ενέργεια (Π): η συνολική ενέργεια που παράχθηκε από το Φ/Β σύστημα, ανεξαρτήτως εάν αυτή εγχύθηκε στο Δίκτυο ή απευθείας κάλυψε ίδιες ανάγκες (κωδικός Π)

• Η Εγχεόμενη ενέργεια (Ε): η ενέργεια που παράχθηκε από το Φ/Β και εγχύθηκε στο Δίκτυο (κωδικός Ε)

Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται και στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό του ετήσιου κύκλου γίνεται η ετήσια εκκαθάριση.

2. Για τον υπολογισμό των Χρεώσεων Προμήθειας του εκάστοτε Εκκαθαριστικού λογαριασμού λαμβάνεται υπόψη η Χρεωστέα Ενέργεια, η διαφορά δηλαδή της Απορροφώμενης από την Εγχεόμενη ενέργεια (Α-Ε).

• Εφόσον η διαφορά είναι θετική, τιμολογείται στον λογαριασμό η χρεωστέα ενέργεια που έχει προκύψει από τη διαφορά (Α-Ε)

• Εφόσον η διαφορά ισούται με το μηδέν (0), δεν υφίσταται  χρεωστέα ενέργεια

• Εφόσον η διαφορά είναι αρνητική, δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, αλλά η διαφορά πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό ως Πρόσθετη Εγχεόμενη Ενέργεια.

Η υπόψη Πρόσθετη Εγχεόμενη Ενέργεια θα εμφανίζεται στο λογαριασμό κάτω από τον πίνακα των ενδείξεων ως: Πρόσθετη Εγχεόμενη Ενέργεια
3. Για τον υπολογισμό των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων ισχύουν τα εξής:

1. Οι χρεώσεις για τον ΑΔΜΗΕ: Σύστημα Μεταφοράς, ΔΕΔΔΗΕ: Δίκτυο Διανομής και για το ΕΤΜΕΑΡ, υπολογίζονται όπως και πριν με βάση την Απορροφώμενη Ενέργεια επί τις αντίστοιχες μοναδιαίες χρεώσεις

2. Η χρέωση για τις ΥΚΩ: Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, υπολογίζεται βάση της καταναλισκόμενης ενέργειας ως εξής: (Απορροφώμενη ενέργεια + Παραγόμενη ενέργεια – Εγχεόμενη ενέργεια) επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση

Το Πακέτο Φωτοβολταϊκών για Αυτοπαραγωγή Net metering περιλαμβάνει :

8 τεμ Φωτοβολταϊκό Πάνελ Luxor 410W mono 120cells Eco line Half Cell LX-410M/182-108+
1 τεμ Inverter Φωτοβολταϊκών Μονοφασικό Kostal Piko MP Plus 3.0

 

  • Μονταρισμένος πίνακας AC (αντικεραυνικά, διακόπτη, ασφάλεια, ενδεικτικές λυχνίες)
  • Μονταρισμένος πίνακας DC (αντικεραυνικά, ασφάλειες DC 1000V)
  • Πίνακας ασφαλούς απομόνωσης
  • Κουτί διακλάδωσης
  • Μόντεμ, Μετρητή , Χελώνα/κουτί

Οι παραπάνω πίνακες ακολουθούν τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ.

Το πακέτο περιλαμβάνει τα βασικά υλικά για την λειτουργία του. Μπορεί να υπάρξει αναπροσαρμογή στις βάσεις και στα διάφορα άλλα υλικά που πιθανόν να χρειαστούν ανάλογα την κάθε περίπτωση.

Δεν περιλαμβάνονται:

Βάσεις τοποθέτησης, Κόστος εγκατάστασης (διαφέρει κατά περίπτωση) , κόστος ΔΕΔΔΗΕ (ενδεικτικό κόστος 390€) , φάκελος ΔΕΔΔΗΕ

Για βάσεις στήριξης δείτε εδώ:  Βάσεις στήριξης για 9 φωτοβολταϊκά πάνελ με φάρδος έως 1.00m

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το ΝΕΟ  Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Μικρής Ισχύος σε Κατοικίες Συνδεδεμένες με Αντίστοιχη Παροχή Οικιακής Χρήσης

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 800 kg
Διαθεσιμότητα

Ετήσια Κατανάλωση (kWh)

3501 – 6000 kWh

Ρεύμα

Κατασκευαστής

,

Τοποθέτηση

Κεραμίδι, Δώμα, Βιομηχανικό Πάνελ, Λαμαρίνα

Φωτοβολταϊκό Πάνελ Luxor 410W mono LX-410M/182-108+ Eco line Half Cell 108 cells Black Frame Διαστάσεις 1724 x 1134 x 35 mm

Βάρος 22.0 kg
Τάση (V)

Κατασκευαστής

Αριθμός Κυψελών (Cells)

108 cells

Κυψέλη

Αριθμός Κυψελών

Διαθεσιμότητα

Πλαίσιο

Διαστάσεις πάνελ (mm)

Inverter Φωτοβολταϊκών Μονοφασικό Kostal Piko MP Plus 3.0-1 3.07kw 1MPPT

Βάρος 14.0 kg
Διαστάσεις 66 × 23 × 40 cm
Watt/VA

Κατασκευαστής

Ρεύμα

Αριθμός MPPT

Διαθεσιμότητα