Καλέστε μας: 23940 20077 | Αποστολή σε όλη την Ελλάδα |

“Φωτοβολταϊκά στη στέγη” – Πρόγραμμα επιδότησης φωτοβολταϊκών

“Φωτοβολταϊκά στη στέγη” – Πρόγραμμα επιδότησης φωτοβολταϊκών
Ο Πλήρης Οδηγός

Αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 2 Μαΐου 2023 έως την κάλυψη όλων των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία. Σε περίπτωση μη κάλυψής τους οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως την 30η Ιουνίου 2024.

    Εισαγωγή – Δικαιούχοι

Την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργείου  Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προκήρυξη του προγράμματος επιδότησης  “Φωτοβολταϊκά στη στέγη”, που αφορά τη μερική επιδότηση διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων εγκατεστημένης ισχύος έως 10,8kW με μπαταρίες υβριδικού φωτοβολταϊκού για τρεις κατηγορίες οικιακών καταναλωτών-αυτοπαραγωγών:

  • A – Ευάλωτα Νοικοκυριά – Δικαιούχοι Κοινωνικού Τιμολογίου
  • Β – Ιδιώτες με Ατομικό Εισόδημα <= 20.000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€
  • Γ – Ιδιώτες με Ατομικό Εισόδημα > 20.000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€

καθώς και για:

  • Δ – Αγρότες

   Βασικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Όπως προαναφέρθηκε η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8kW. Αντίστοιχα, ως προς τη μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 10,8kWh, ενώ η μέγιστη χωρητικότητα μπαταριών που μπορεί να συμπληρωθεί συνολικά και πέραν της επιδότησης ανέρχεται στις 50kWh.

  Ποσοστά & Ανώτατα Ποσά Επιχορήγησης

Στους παρακάτω δύο πίνακες παρατίθενται τα ποσοστά και τα ανώτατα επιτρεπτά ποσά επιδοτήσεων για τις εν λόγω εγκαταστάσεις:

Κατηγορία

Ωφελούμενοι Ποσοστό Επιχορήγησης ΦΒ Σταθμού
(€/kW)
Ποσοστό Επιχορήγησης ΦΒ Σταθμού
(€/kW)

Ισχύς ≤ 5kWp

5kWp <Ισχύς≤10,8kWp Χωρητικότητα ≤5kWh 5kWh<Χωρητικότητα≤ 10,8kWh

Α

Οικιακές εγκαταστάσεις

(Ευάλωτα Νοικοκυριά)

65% 60% 100%

100%

Β

Οικιακές εγκαταστάσεις

(Ατομικό Εισόδημα <=

20,000€ ή Οικογενειακό

Εισόδημα <= 40.000€)

35% 25% 100%

100%

Γ

Οικιακές εγκαταστάσεις

(Ατομικό Εισόδημα > 20,000€

ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)

30% 20% 90%

90%

Δ

Αγρότες 40% 40% 90%

90%

Κατηγορία

Ωφελούμενοι Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού

(€/kW)

Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης

Μπαταρίας (€/kWh)

Ισχύς ≤ 5kWp

5kWp <Ισχύς≤ 10,8kWp Χωρητικότητα ≤ 5kWh

5kWh <Χωρητικότητα≤ 10,8kWh

Α

Οικιακές εγκαταστάσεις

(Ευάλωτα Νοικοκυριά)

1.200€/kWp 830€/kWp 890€/kWh

820€/kWh

Β

Οικιακές εγκαταστάσεις

(Ατομικό Εισόδημα <=

20,000€ ή Οικογενειακό

Εισόδημα <= 40.000€)

650€/kWp 350€/kWp 890€/kWh

820€/kWh

Γ

Οικιακές εγκαταστάσεις

(Ατομικό Εισόδημα > 20,000€

ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)

560€/kWp 280€/kWp 800€/kWh

750€/kWh

Δ

Αγρότες 450€/kWp 450€/kWp 600€/kWh

600€/kWh

  Επιλεξιμότητα & Υποβολή Αιτήσεων

Αίτηση επιχορήγησης μπορεί να υποβληθεί αφότου συναφθεί η σύμβαση σύνδεσης αυτοπαραγωγού και προτού τεθεί το δυνητικά επιδοτούμενο σύστημα σε λειτουργία.

Ως προς τη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία πάνω στο πρόγραμμα σας παραπέμπουμε στην ίδια την:

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: “ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ”

 

 

 

 

Κατασκευή Ιστοσελίδων & Digital Marketing by CactusWeb

Don`t copy text!

Λάβαμε τις πληροφορίες σας, θα σας καλέσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Unable to send.